DANH SÁCH XÉT TỐT NGHIỆP 2023

Thí sinh nhập Mã số SV, NGÀY SINH và mã xác nhận vào các ô dưới đâyĐặt câu hỏi (nếu bạn có thắc mắc) và xem trả lời

Liên hệ

Phòng Đào tạo, Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
phongdt @ hcmue.edu.vn (bỏ khoảng trắng)