NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ NỘP TIỀN LÀM THẺ SINH VIÊN HỆ VỪA LÀM VỪA HỌCTHU TIỀN CÁC HỆ ĐÀO TẠO

Nhập mã sinh viên và Số điện thoại


Nhập mã xác nhận:Liên hệ

Phòng Kế hoạch - Tài chính; Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng A.205)
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
00.....
hocphi@hcmue.edu.vn