Tra cứu DANH SÁCH thi Tiếng Anh
năm 2023

Thí sinh chọn CA THI, nhập số CMND/CCCD và mã xác nhận vào các ô dưới đây




Liên hệ

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
02838 355 084 (gọi từ 8:00->11:30; 14:00 -> 17:00; Thứ 7, Chủ nhật nghỉ)
vstep@hcmue.edu.vn