Tra cứu KẾT QUẢ thi Tiếng Anh
tháng 5 năm 2023
(từ 9 giờ 00 phút ngày 23/05/2023)

Thí sinh chọn CA THI, nhập số CMND/CCCD và mã xác nhận vào các ô dưới đây
Liên hệ

Trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh
280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
02838 355 084 (gọi từ 8:00->11:30; 14:00 -> 17:00; Thứ 7, Chủ nhật nghỉ)
vstep@hcmue.edu.vn